Corporate Blueprint

Wat is een Corporate Blueprint?

De Corporate Blueprint is een krachtige organisatietest die zowel de successen als de achterblijvende resultaten van uw onderneming verklaart op oorzakelijk niveau. Het maakt de collectieve overtuigingssystemen die de resultaten van de organisatie vormen zichtbaar. Het is gebaseerd op de kernkwaliteiten van de organisatie die de succesen voortbrengen. Maar ook de bijbehorende valkuilen die vaak de oorzaak zijn van achterblijvende resultaten.

leiderschap-coaching-corporateblueprint

Waarom een Corporate Blueprint?

De Corporate Blueprint geeft u in ėėn oogopslag een helder inzicht in de werkelijke oorzaken van de belangrijkste bedrijfsresultaten. Want zonder dit inzicht loopt u grote kans op een herhaling van zetten; dezelfde fouten blijven telkens gemaakt worden. Daarbij geeft een Corporate Blueprint van uw organisatie ook duidelijk aan welk potentieel uw organisatie bezit om achterblijvende resultaten om te buigen tot succesvolle resultaten.

Voor wie bestemd?

De Corporate Bueprint is voor de organisatie die graag ėėn inspirerende organisatievisie wil realiseren. Het is vooral bestemd voor de organisatie die veranderen wil maar tegen de grenzen aanloopt van de bestaande werk- en denkwijzen.

Hoe gaat de test in zijn werk?

De test bestaat uit een vragenlijst van circa 100 vragen voor de algemene manager en nog minimaal 5 medewerkers van de organisatie. Deze vragenlijst kan per mail ingevuld en verzonden worden.Vervolgens kan er in overleg een steekproefsgewijs een aantal interviews met diverse medewerkers door ons afgenomen worden voor een volledige beeldvorming.

Rapportage en presentatie

De gegevens zullen binnen een week verwerkt worden tot een rapport van vier tot zes A-4 pagina’s en een visuele presentatie van de Corporate Blueprint van uw organisatie. In het rapport staat naast een uitgebreide analyse van het functioneren van de organisatie ook praktische aanbevelingen om te verbeteren. Het verslag en advies zal toegelicht worden tijdens een mondelinge presentatie.